روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

اعلانات یا مهمترین موضوعی که قرار است به مشتریان و کاربران سایت خود بگویید

هزینه لیر و باربری

نرخ لیر تکفروشی : 2700 تومان     

            
نرخ لیر عمده : 2600 تومان (حداقل 2000 لیر خرید از هر سایت) 

 

هزینه حمل هر نوع کالا غیر از کفش هر 100 گرم 5000 تومان، کیلو 50 هزار تومان 

هزینه حمل هر جفت کفش 50 هزار تومان
 

راهنمای خرید از سایت های ترکیه

 | Copyright © 2010 - 2019 Tiyol.ir Subset of KA Trade |